Retourneren

Ben je niet tevreden over je aankoop? Dan kun je je matras binnen 100 dagen na ontvangst retourneren. U ontvangt dan het volledige aankoopbedrag van het matras terug.

Je kunt hiervan gebruikmaken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Je laat ons binnen 100 dagen na ontvangst van het matras weten dat je de koop op afstand ontbindt. Dit doe je door het retour- en annuleringsformulier in te vullen, of door contact op te nemen met onze Klantenservice.

• Het matras is onbeschadigd en in zo oorspronkelijk mogelijke staat. Indien redelijkerwijs mogelijk stuur je het matras in de originele verpakking terug. Bewaar de verpakking dus totdat je zeker bent dat je het niet wilt retourneren. 

Let op: Voor maatwerkmatrassen geldt dat het de 100 nachten proefslapen service en het recht op retourneren vervalt wanneer je onjuiste maten aan ons hebt doorgegeven. Controleer dus goed of de maten kloppen wanneer je een bestelling plaatst!

Na ontvangst van het retourformulier neemt één van onze medewerkers contact met je op. Het matras wordt dan bij jou thuis opgehaald. De retourkosten van €55,- per matras zijn voor jouw rekening.

Wij betalen het gehele aankoopbedrag minus de retourkosten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Herroepingsrecht

De 100 nachten proefslapen service doet niets af aan het wettelijke retourrecht. Na het bestellen van een standaard matras heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht geldt niet bij maatwerkmatrassen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien het product beschadigd of vervuild is geraakt kunnen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres
Blue Ocean Masters B.V.
Computerweg 1
3821 AA  AMERSFOORT

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.